Selamat Datang!

Jumlah Orang Datang

Tuesday 15 March 2011

Surah an-Nisaa' ayt 7
Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah). 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...